Sciamus Polska Sp. z o.o. | ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa, Polska | telefon: +48 22 403 47 11 | fax: +48 22 403 47 12 | e-mail: enquiry@sciamus.com | sciamus.com
NIP: 5213547699 | REGON: 142083504 | Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego KRS: 0000341914 | Kapitał zakładowy: 50 000 zł